Business Lunch im Alt-Schottenheim 2023

1. Eugen Otto (MJ 80b) am 26. September 2023. Zum Bericht2.Maximilian Clary und Aldringen (MJ 99 a) am 12.Oktober 2023. Zum Bericht

3. Ludwig Richard (MJ 87b) am 09. November 2023. Zum Bericht4. Thomas Zimpfer (MJ 01a) am 4. Dezember 2023. Zum Bericht

weitere Beiträge